Fönsterbyte Mälardalen AB

FÖNSTERBYTE MÄLARDALEN AB

Svar från FÖNSTERBYTETE MÄLARDALEN AB till Brf Domar nr 1

En tvist mellan Fönsterbyte Mälardalen AB och Brf Domar nr 1 har uppstått i samband med att Brf Domar nr 1 skulle slutbetala en entreprenad för fönsterbyte.

Entreprenaden blev till fullo godkänd av Brf Domar nr 1:s egen konsult november 2012 med besiktningsanmärkningar, och faktura skickades.

När ingen betalning av denna faktura skedde till fullo efter påstötningar, skickade vi kravet vidare till Kronofogden. Brf Domar nr 1 valde då att stämma oss för dålig drevning. De anmärkningar som framgick i besiktningen har vi försökt att åtgärda ett antal gånger utan att få tillgång till fastigheten. 2013-04-22 var sista gången vi påpekade detta (se bilaga, mailat 2013-04-22). Brf Domar nr 1 anlitade en ny besiktningsman för att besiktiga entreprenaden. Denne påstod att vi använt fel material till drevning, dock använde vi det drev som Brf Domar nr 1 skrivit in i kontraktet.

När tid i tingsrätten kom blev någon i styrelsen för Brf Domar nr 1 sjuk varför Brf Domar nr 1 begärde förlängning.

Brf Domar nr 1 bytte åter igen besiktningsman varefter de än en gång bad om ytterligare förlängning. Denna gång var nu inte drevningen det som var fel utan nu var fönsterna för små!

Vidare saknades några skruvar samt att några skruvar var några centimeter för korta – vilket just var det vi själva tidigare påtalat att vi ville åtgärda fram till 2013-04-22 (bilaga 1).

Efter detta bytte Brf Domar nr 1 jurist. Samtidigt begärdes ytterligare förlängning hos tingsrätten.

Alla dessa begäran om förlängning hos Tingsrätten på grund av byten av besiktningsmän och jurist kan var och en själva bedöma vad skälet kan vara.

Nu inväntar vi nästa tid hos Tingsrätten och vi får se om Brf Domar nr 1 kommer med ytterligare anledningar till förlängningar.

Vänligen,

Jan Karlsson
VD Fönsterbyte Mälardalen AB